Khach sạn Quận 1 King Star Hotel

Giới thiệu: Mỗi phong trong số 29 phong của khach sạn 2.5 sao nay dều co tất cả cac tiện nghi thoải mai như ở nha.

Mo tả khach sạn ngọc lan da lạt co ma

Mỗi phong trong số 29 phong của khach sạn 2.5 sao nay dều co tất cả cac tiện nghi thoải mai như ở nha. Phong khong hut thuốc, diều hoa nhiệt dộ, bao hang ngay, ban, may sấy toc, ket sắt trong phong, tivi co ở mỗi phong trong số cac tiện nghi khac. Ngoai ra, khach sạn ở Thành phó Hò Chí Minh nay cung co dịch vụ phong 24 giờ, dịch vụ giặt la/giặt kho, dịch vụ phong, dưa don khach san imperial vung tau khuyen mai/san bay, tour, WiFi . Du khach dang tim kiếm sự kết hợp hoan hảo giữa sự quan tam an cần va sự tiện nghi hiện dại sẽ thấy diều do ở khach sạn xinh xắn nay. Khi bạn da sẵn sang dặt phong tại khach sạn King Star Hotel, vui long nhập ngay dến, di của bạn vao mẫu dặt phong trực tuyến an toan va nhấn chuột.

Thong tin hữu ich

Trả phong

 12:00 PM

Khoảng cach tới san bay

 7 Km

Thời gian nhận phong sớm nhất

 14:00 PM

Thang may

 Co

Phong/ Tầng khong hut thuốc

 Co

Số tầng

 10

Số phong

 29

Số nha hang

 0

Số lượng quan bar

 1

Co chỗ dể xe

 Co

Dịch vụ phong

 Co

Diện ap trong phong

 220

Thời gian tới san bay (phut)

 25 phut

Khach sạn xay dựng vao nam

 2008

Co dưa don san bay

 Co

Phi dưa don san bay

 20 USD

Trẻ em từ

 10

Khoảng cach tới trung tam thanh phố

 0 Km

Phi an sang

 3 USD

Quầy tiếp tan mở cửa dến

 00:00 AM

Khach sạn sửa lại lần cuối

 2011

Tiện nghi va dịch vụ khach sạn

Dịch vụ giặt la/giặt kho

Dịch vụ phong

Dịch vụ phong 24 giờ

Dưa don khach sạn/san bay

Phong hut thuốc

Tour

WiFi

Ban

Ban cong/san thượng

Bao hang ngay

Bồn tắm

Bồn tắm Jacuzzi

Diều hoa nhiệt dộ

Ket sắt trong phong

Man hinh tivi LCD/tinh thể lỏng

Phong khong hut thuốc

Quan bar nhỏ

Tivi

Truyền hinh vệ tinh/cap

Voi hoa sen

Internet (miễn phi)

Internet khong day (miễn phi)

Write a comment

Comments: 0