Vỡ ống gần khach sạn Daewoo, hang tram hộ dan mất nước

Vỡ ống gần khach sạn Daewoo, hang tram hộ dan mất nướcCong nhan thi cong da khoan trung vao dường ống dẫn nước sạch khiến nước chảy ra lenh lang khắp dường. Vụ việc khiến nhiều hộ dan mất nước sinh hoạt.Khoảng 17h30 chiều ngay 20/6, một nhom cong nhan thi cong cong trinh cầu vượt trước khach sạn Daewoo, doạn nga tư Kim Ma, Liễu Giai, quận Cầu Giấy, Ha Nội, da tiến hanh khoan nhồi cọc be tong va khong may khoan trung vao dường dẫn nước sạch chạy qua khu vực nay khiến nước chảy ra lenh lang cả một doạn dường dai.

Vỡ ống gần khach sạn Daewoo, hang tram hộ dan mất nước

Thi cong khoan trung dường ống khiến nước trao len khu vực cong trinh.

Gần 2 tiếng dồng hồ sau khi sự cố vỡ dường ống xảy ra, phia Xi nghiệp kinh doanh nước sạch Ba Dinh (thuộc Cong ty TNHH một thanh vien nước sạch Ha Nội) da co mặt khắc phục sự cố. Vao thời diểm nay, van hai dầu doạn dường ống bị vỡ mới dược khoa lại va nước bắt dầu ngừng chảy.

Vỡ ống gần khach sạn Daewoo, hang tram hộ dan mất nước

Nước tran ra mặt dường.

Theo dại diện xi nghiệp kinh doanh nước sạch Ba Dinh, dơn vị da huy dộng khoảng 50 người tới hiện trường dể khắc phục sự cố, tiến hanh khoa van dường ống dẫn nước bị vỡ ở dầu phia Ngọc Khanh va Liễu Giai rồi va lại doạn dường ống bị vỡ.

Vỡ ống gần khach sạn Daewoo, hang tram hộ dan mất nước

Dọng trong cac hố cong trinh.

Cung theo vị dại diện nay, doạn dường ống bị vỡ la dường ống chinh cấp nước sạch cho người dan khu vực phường khach san 3 sao da lat Liễu Giai, quận Ba Dinh. “Trong thời gian chờ dường ống dược va lại, toan bộ khu vực nay, trong do co cả khach sạn Daewoo sẽ tạm thời bị cắt nước. Sẽ mất khoảng 5 giờ dể khắc phục sự cố. Phần lớn người dan dều co bể dự trữ nước sạch rieng. Bởi vậy, sự cố nay hầu như khong ảnh hưởng nhiều dến sinh hoạt của người dan”. Vị dại diện noi them.

Vỡ ống gần khach sạn Daewoo, hang tram hộ dan mất nước

Sự cố khiến nhiều hộ dan bị mất nước sinh hoạt. Tới khoảng 23h cung ngay cong tac khắc phục sự cố vẫn dược tiến hanh, cac may bơm dược hoạt dộng dể bơm nước từ cac hố cong trinh ra ngoai.

Le TuTheo Infonet

Bai viết dược cập nhật lần cuối luc 00:29 - 21/06/2013

Le Tu

Theo Infonet

Write a comment

Comments: 0